Systemhimlinger

FOCUS VENUS MASTER

Møter høyeste krav til form
og funksjon.

Les mer

Tilfredsstiller de
grunnleggende krav.

Les mer

Når akustikken er ekstra
viktig.

Les mer

SUPER G GEDINA SOMBRA

Løsninger for støt og
støy.

Les mer

Standardløsninger som
tilfredsstiller høye krav

Les mer

Den svarte akustiske
himlingen

Les mer

HYGIENE LIGHTING INDUSTRY

Godt lydmiljø i rom
med høye hygienekrav

Les mer

Integrerte lyskilder/
nivåoverganger

Les mer

Akustikkløsninger for
industrilokaler

Les mer

COMBISION

Både lydisolering
og lydabsorpsjon

Les mer

For mer informasjon om Ecophon og deres produkter trykk her.